Művészettörténet oktatás spanyolul és magyarul

A művészettörténet tantárgy spanyolul való tanulásának előkövetelménye legalább középfokú nyelvvizsga.

A személyre szabott óráink tanulóink számára lehetővé teszik, hogy a művészettörténet tananyagán belül csak néhány általa megjelölt témakört segítsünk feldolgozni, átismételni a nehezebb témaköröket. A középiskolai érettségi vizsga, nagy témazárók illetve kisebb dolgozatok előtt igény szerint 1 vagy 2 alkalmas konzultációt is tartunk az anyag átismétlésére, kiemelve a legfontossab anyagrészeket, ezzel is elősegítve a vizsga, témazáró, vagy egyéb dolgozat sikeres teljesítését. Emellett természetesen a művészettörténet tantárgy teljes anyagának feldolgozásában is segítséget nyújtunk diákjaink számára.

Művészettörténet spanyolul

spanyol nyelvoktatás

Célunk, hogy diákjaink megismerjék a tárgy legfontosabb ismeretanyagát, továbbá, hogy ellássuk őket kellő mértékű jártassággal a művészettörténeti fogalomalkotás és elemzés terén.

Fontos számunkra, hogy a nálunk szerzett tudás alapján képesek legyenek eligazodni a különböző művészeti ágak, műfajok és stílusok között, fel tudják ismerni és értelmezni az ide tartozó alkotásokat.

Diákjaink oktatásakor nem csak az általános műveltség megszerzésére törekszünk, hanem arra is, hogy sikeresen érettségizzenek le illetve felvételizzenek egyetemi szakokra.

Az órák spanyol nyelven zajlanak, a számonkérés formája lehet teszt, esszé, rövid szóbeli elemzés, illetve egy nagyobb téma befejezése utáni témazáró.

Művészettörténet magyarul

spanyol nyelvoktatás

Az órák magyar nyelven zajlanak, a számonkérés formája lehet teszt, esszé, rövid szóbeli elemzés, illetve egy nagyobb téma befejezése utáni témazáró.

Egyes anyagrészeknél szervezünk múzeumi sétákat, megnézzük a kapcsolódó kiállításokat, épületeket elemzés céljából, hogy a tudás, amit átadunk kézzelfoghatóvá ezáltal pedig könnyen megtanulhatóvá váljon.

Kiemelten fontos a tudományos kutatás készségeinek fejlesztése és az egyéb úton szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása is.

Természetesen a spanyol és magyar nyelvű oktatás tematikája és módszertana ugyanaz, a különbség mindössze az oktatott nyelveben tér el.

A művészettörténet tantárgy témakörei

 1. Az őskori művészet
 2. Egyiptom, Mezopotámia
 3. Égei és görög művészet
 4. Hellenisztikus művészet
 5. Róma
 6. Ókeresztény és bizánci művészet
 7. A népvándorláskori és karoling művészet
 8. A honfoglaló magyarok művészete
 9. Románkor
 10. Gótika
 1. Reneszánsz
 2. Barokk
 3. Klasszicizmus
 4. Romantika
 5. Historizmus, eklektika, realizmus
 6. Impresszionizmus, posztimpresszionizmus
 7. Szimbolizmus, szecesszió
 8. XX. századi művészet
 9. A II. világháború utáni művészet
 

Kedvezmények

10% kedvezmény nappali tagozatos tanulói és hallgatói jogviszony esetén

10% kedvezményt adunk tanóráink árából minden olyan új diákunknak, akik rendelkeznek nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal.

info: a kedvezmény csak a tanulói / hallgatói jogviszonyigazolás bemutatása és csak a magán órák esetén vehető igénybe az első 10 órára.

Aktualitások

Intenzív nyári spanyol nyelvtanfolyamok

Nyári intenzív spanyol nyelvtanfolyamok magán és kiscsoportos órabeosztásban.

Kezdés: Június 20-tól folyamatosan
Nyelvtanfolyam díja: 1.750 ,- Ft / tanórától

Kulcsszavak: spanyol nyelvtanfolyam, spanyol óra, spanyol nyelvoktatás, spanyol nyelviskola, spanyol nyelvtanfolyam Budapesten

Az órákra való jelentkezés folyamatos!

Frissítve: 2016-06-05 20:06:30

Spanyol szaknyelvi anyaggal bõvített nyelvvizsga elõkészítõk

Spanyol szaknyelvi anyaggal bõvített nyelvvizsga elõkészítõk

Kezdés: Július 5-tõl folyamatosan
Nyelvtanfolyam díja: 2.000 ,- Ft / tanórától

Kulcsszavak: spanyol nyelvtanfolyam, spanyol óra, spanyol nyelvoktatás, spanyol nyelviskola, spanyol nyelvtanfolyam Budapesten

Az órákra való jelentkezés folyamatos!

Frissítve: 2016-06-05 20:06:20

Junior nyári spanyol nyelvtanfolyam

Nyári spanyol nyelvtanfolyamok gyerekeknek 8-15 éves korig.

Kezdés: Június 20-tól folyamatosan
Nyelvtanfolyam díja: 1.750 ,- Ft / tanórától

Kulcsszavak: spanyol nyelvtanfolyam, spanyol óra, spanyol nyelvoktatás, spanyol nyelviskola, spanyol nyelvtanfolyam Budapesten

Az órákra való jelentkezés folyamatos!

Frissítve: 2016-06-05 20:05:53

Beszédfejlesztõ spanyol nyelvtanfolyamok

Nyári beszédfejlesztõ spanyol nyelvtanfolyamok középfoktól felsõfokig.

Kezdés: Június 27-tõl folyamatosan
Nyelvtanfolyam díja: 3.000 ,- Ft / tanórától
 

Kulcsszavak: spanyol nyelvtanfolyam, spanyol óra, spanyol nyelvoktatás, spanyol nyelviskola, spanyol nyelvtanfolyam Budapesten

Az órákra való jelentkezés folyamatos!

Frissítve: 2016-06-05 20:04:57

Közösség

Művészettörténet oktatás címkék