Spanyol- és latin-amerikai civilizáció

A spanyol-és latin-amerikai civilizáció tantárgy előkövetelménye legalább középfokú nyelvvizsga. Ezt a tárgyat elsősorban spanyol szakos, vagy nemzetközi tanulmányokat folytató egyetemistáknak ajánljuk, vagy nyelviskolánk olyan hallgatóinak, akik érdeklődnek a spanyol- illetve latin-amerikai civilizáció iránt.

Tanulóink számára lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a spanyol- és latin-amerikai civilizáció tantárgyat szétbontva, külön tanulhassák a spanyolt illetve a latin-amerikait, mivel az egyes egyetemi szakokon a mintatervben külön-külön is szerepelhetnek.

A személyre szabott óráink egyetemista tanulóink számára lehetővé teszik, hogy a spanyol- illetve latin-amerikai civilizáción belül csak néhány általa megjelölt témakört segítsünk feldolgozni, átismételni a nehezebb témaköröket. Vizsga előtt igény szerint 1 vagy 2 alkalmas konzultációt is tartunk az anyag átismétlésére, kiemelve a legfontossab anyagrészeket, ezzel is elősegítve a vizsga sikeres letételét. Emellett természetesen a spanyol- és a latin-amerikai civilizáció tantárgy teljes anyagának feldolgozásában is segítséget nyújtunk diákjaink számára.

Spanyol civilizáció

spanyol nyelvoktatás A spanyol civilizáció tantrágy célja, hogy tanulóink megismerkedjenek a spanyol civilizáció történetével, és legfontosabb jellemzőivel, az őskori Ibiréiai-félsziget lakosságától, az ókori Hispanián keresztül egészen a mai spanyol civilizációig. Lehetőség nyílik számukra, hogy megismerjék az egyes történelmi korszakok társadalmi berendezkedéséit, a különböző kultúrákkal való összeolvadás következményeit: a spanyol kultúra, identiás formálódását, valamint az etnikai megoszlás, az egyes etnikumok közötti konfliktusokat, az etnikai hovatartozás kérdéséből fakadó társadalmi problémákat.

Az órák előrehaladtával tanulóink megismerkedhetnek a spanyol civilizáció legfőbb elemeivel, a spanyol identitás illetve az etnikai identitás (kasztíliai, katalán, gallego, baszk) összetevővel, a spanyol társadalom legfőbb kihívásaival, a bevándorlás problémáival, az ebből fakadó gazdasági problémákkal, és társadalmi feszültségekkel, a bűnözés, az erőszak és a terrorizmussal kapcsolats problémákkal, a társadalom szétszakadásával (nemzetiségekkel kapcsolatos problémák).
Átfogó képet kaphatnak a spanyol irodalomról, képzőművészetről, a zenéről, és filmgyártásról, az egyes mávészeti ágakban fontos szerepet játszó stílusirányzatokról is.

A vizsgaidőszak kezdetére képesek elemezni a régió társadalmi-kulturális folyamatait, tendenciáit, felvázolni a jövőbeli kilátásokat, dilemmákat

A spanyol civilizáció témakörei:

 1. Az őskori Ibériai-félsziget (barlangok, barlangrajzok).
 2. Az Ibériai-félsziget első lakói (ibérek, kelták, föníciaiak, görögök, karthagóiak).
 3. A római Hispania, római maradványok a félszigeten (vízvezetékek, színházak, anfiteátrumok, hidak), a vizigót korszak.
 4. Andalúzia
 5. A Reconquista, spanyol-arab kultúra, románkor és gótika.
 6. A feudalizmus.
 7. Krízis és változások a középkorban (Kasztília terjeszkedése, a kasztíliai korona, az aragón korona, a középkori kultúra).
 8. A Spanyol Birodalom fénykora (XVI. és XVII. század).
 9. Katolikus spanyol királyok, a Habsburg-császárság (népesség és gazdaság, politika és társadalom, kultúra és művészetek).
 1. A Bourbon-ház és a Felvilágosult Abszolutizmus, felvilágosodás és a neoklasszicizmus
 2. Spanyolország a XIX. században (függetlenségi háború, a Spanyol Birodalom összeomlása, politika, kultúra és művészetek).
 3. Spanyolország a XX. században (gazdaság és társadalom, válság és restauráció, polgárháború, Franco rezsimje, kultúra és művészetek).
 4. A háború utáni kultúra, Franco halála, út a demokrácia felé.
 5. A spanyol gazdaság és csatlakozás az Európai Bizottsághoz.
 6. János Károly alakja, aktuálpolitika, autonóm közösségek (pártok, politikai botrányok, válság, ETA).
 7. Irodalom és művészet 1975-től napjainkig.

Latin-amerikai civilizáció

spanyol nyelvoktatás A latin-amerikai civilizáció tantárgy lehetőséget nyújt a tanulóink számára, hogy megismerkedjenek a latin-amerikai civilizáció történetével és legfontosabb jellemzőivel, különös tekintettel a bennszülött indiánok, a gyarmatosító spanyolok és portugálok, valamint a rabszolgaként behurcolt feketék kultúráinak találkozására, egymásra hatására, ami a mai napig meghatározó és jellemző vonása a latin-amerikai társadalmaknak.

Az órák előrehaladtával tanulóink megismerkedhetnek a latin-amerikai civilizáció legfőbb elemeivel, a latin-amerikai identitás összetevőivel, a latin-amerikai társadalmak legfőbb kihívásaival, a bűnözés, az erőszak, a drog terjesztés és fogyasztással kapcsolatos problémákkal, társadalmi külömbségekkel, a társadalom szétszakadásával.
Átfogó képet kaphatnak a latin-amerikai irodalomról, képzőművészetről a zenéről, és filmgyártásról, és az egyes művészeti ágakban fontos szerepet játszó stílusirányzatokról is.

A vizsgaidőszak kezdetére tanulóink képesek elemezni a régió társadalmi-kulturális folyamatait, tendenciáit, felvázolni a jövőbeli kilátásokat, dilemmákat.

A tantárgy témakörei:

 1. Latin-Amerika (A szó eredete, jelentése, a latin-amerikai civilizáció sajátosságai. A pre-kolumbiánus időszak Latin-Amerikában).
 2. A gyarmati Latin-Amerika (Spanyol és portugál hódítók. A gyarmatok társadalmi berendezkedése, kultúrák találkozása. Indiánvédelem az Indiákon).
 3. A függetlenségi háborúk és a XIX. század Latin-Amerikában (Társadalmi kihívások, politikai berendezkedés, a pozitivizmus terjedése és hatása, bevándorlás, urbanizáció).
 4. XX. századi tendenciák és kihívások Latin-Amerikában XXI. századi kérdőjelek.
 5. Vallás és egyház. (Katolicizmus, protestantizmus, vallási szinkretizmus).
 6. Multikulturális társadalmak, latin-amerikai identitás.
 1. Az indiánok helyzete, indiánmozgalmak
 2. Esettanulmányok: Mexikó és az Andok-térség.
 3. Fekete identitás Latin-Amerikában. Brazília és a Karib-térség.
 4. Globalizáció, szegénység és társadalmi egyenlőtlenség.
 5. Társadalmi mozgalmak Latin-Amerikában.
 6. Migráció, urbanizáció és erőszak.
 7. Demográfiai tendenciák, fiatalok és gyermekek helyzete. Drogfogyasztás és –kereskedelem.
 8. Latin-amerikai irodalom, zene, képzőművészet és film.

A Colegio Aragón célja, hogy egyetemista tanulóink ne csak sikeresen vizsgázzanak le ebből a tárgyból, hanem hasznosítani tudják az itt megtanultakat későbbi tanulmányaik, munkájuk során.

Kedvezmények

10% kedvezmény nappali tagozatos tanulói és hallgatói jogviszony esetén

10% kedvezményt adunk tanóráink árából minden olyan új diákunknak, akik rendelkeznek nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal.

info: a kedvezmény csak a tanulói / hallgatói jogviszonyigazolás bemutatása és csak a magán órák esetén vehető igénybe az első 10 órára.

Aktualitások

Intenzív nyári spanyol nyelvtanfolyamok

Nyári intenzív spanyol nyelvtanfolyamok magán és kiscsoportos órabeosztásban.

Kezdés: Június 20-tól folyamatosan
Nyelvtanfolyam díja: 1.750 ,- Ft / tanórától

Kulcsszavak: spanyol nyelvtanfolyam, spanyol óra, spanyol nyelvoktatás, spanyol nyelviskola, spanyol nyelvtanfolyam Budapesten

Az órákra való jelentkezés folyamatos!

Frissítve: 2016-06-05 20:06:30

Spanyol szaknyelvi anyaggal bõvített nyelvvizsga elõkészítõk

Spanyol szaknyelvi anyaggal bõvített nyelvvizsga elõkészítõk

Kezdés: Július 5-tõl folyamatosan
Nyelvtanfolyam díja: 2.000 ,- Ft / tanórától

Kulcsszavak: spanyol nyelvtanfolyam, spanyol óra, spanyol nyelvoktatás, spanyol nyelviskola, spanyol nyelvtanfolyam Budapesten

Az órákra való jelentkezés folyamatos!

Frissítve: 2016-06-05 20:06:20

Junior nyári spanyol nyelvtanfolyam

Nyári spanyol nyelvtanfolyamok gyerekeknek 8-15 éves korig.

Kezdés: Június 20-tól folyamatosan
Nyelvtanfolyam díja: 1.750 ,- Ft / tanórától

Kulcsszavak: spanyol nyelvtanfolyam, spanyol óra, spanyol nyelvoktatás, spanyol nyelviskola, spanyol nyelvtanfolyam Budapesten

Az órákra való jelentkezés folyamatos!

Frissítve: 2016-06-05 20:05:53

Beszédfejlesztõ spanyol nyelvtanfolyamok

Nyári beszédfejlesztõ spanyol nyelvtanfolyamok középfoktól felsõfokig.

Kezdés: Június 27-tõl folyamatosan
Nyelvtanfolyam díja: 3.000 ,- Ft / tanórától
 

Kulcsszavak: spanyol nyelvtanfolyam, spanyol óra, spanyol nyelvoktatás, spanyol nyelviskola, spanyol nyelvtanfolyam Budapesten

Az órákra való jelentkezés folyamatos!

Frissítve: 2016-06-05 20:04:57

Közösség

Spanyol és Hispán civilizáció

spanyol speciális órák spanyol civilizáció spanyol civilizáció oktatáts hispania al-andalus reconquista feudalizmus Castilla Aragón és Navarra amerika felfedezése bourbon-ház függetlenségi háború restauráció spanyol polgárháború Francisco Franco spanyol pártok spanyol politika spanyol politikai botrányok spanyol autonóm közösségek ETA spanyol kultúra spanyol művészet spanyol társadalom spanyol civilizáció vizsga latin-amerikai civilizáció indiánok indián kultúra indián művészet gyarmatosítás latin-amerikai függetlenségi háborúk latin-amerikai vallás latin-amerikai identitás indián mozgalmak Mexikó Kolumbia Brazília Andok Peru globalizáció szegénység társadalmi mozgalmak latin-amerikai kultúra latin-amerikai művészet spanyol civilizáció oktatás spanyol civilizáció tanár spanyol civilizáció tanítás spanyol civilizáció tanulás spanyol civilizáció magántanár
latin-amerikai civilizáció oktatás latin-amerikai civilizáció tanítás latin-amerikai civilizáció tanár latin-amerikai civilizáció tanulás