Spanyol szaknyelvi órák

spanyol nyelvoktatás Szaknyelvi óráink résztvevői a legfontosabb jogi, gazdasági, üzleti, pénzügyi, idegenforgalmi, vendéglátóipari, egészségügyi, műszaki, informatikai és irodai (asszisztens), diplomáciai, nyomdaipari, stb. szaknyelvi ismereteket sajátíthatják el. Az órákon eltöltött időt a lehető leghatékonyabban a gyakorlati életben előforduló szituációk és kommunikációs feladatok gyakorlására fordítják. Az órák előrehaladtával képesek lesznek az adott helyzetnek megfelelő kifejezések és szófordulatok hatékony alkalmazására. Később pedig sikeresen spanyol szakmai nyelvvizsgát tesznek le. Ebben nagy szakmai tapasztalattal rendelkező 1992 óta oktató szak és anyanyelvi tanárok nyújtanak segítséget.

A Colegio Aragón lehetőséget nyújt olyan szaknyelv tanulásra is, melyekből Magyarországon nem lehet nyelvvizsgázni. Ezzel segítve olyan diákjainkat, akik a későbbiekben spanyol nyelvterületen szeretnének dolgozni, spanyol ügyfelekkel szeretnének üzletet kötni, vagy épp termékeiket, találmányaikat, cégük szolgáltatásait szeretnék eladni, eljuttatni Spanyolországba vagy épp Latin-amerikába.
Ezen szaknyelvek a következők: műszaki és informatikai.

 

A spanyol szaknyelvi órák tananyaga

A spanyol szaknyelvi órák tananyaga minden esetben sepciális, a Colegio Aragón által készített jegyzet, mely maximálisan igazodik a spanyol szakmai nyelvvizsga követelményeihez.

Szaknyelvi órák témakörei, magyar illetve spanyol megnevezésük

Spanyol jogi szaknyelv

spanyol tanulás Bevezetés, Jogforrások, A jog felosztása, Alkotmány, Törvényhozás, Igazságszolgáltatás, Eljárásjog, Büntetőjog, Polgári Jog, Nemzetközi Jog

Introducción, Fuentes del Derecho, División del Derecho, La Constitución, La Legalisación, El Poder Judicial, Derecho Procesal, Derecho Penal, Derecho Privado Civil y Mercantil, Derecho Internacional.

Spanyol gazdasági szaknyelv

spanyol tanulás Az Európai Unió (működés, bővítés, az euró mint egységes pénz), Magyarország helye, gazdasági lehetőségei az Unióban, Globalizáció, Gazdasági modellek - piacgazdaság, Munkaerő piac (kereslet-kínálat), Adórendszer - adófajták, Környezetvédelem, Gazdasági társaságok (felépítés, működés), Bankrendszer (jegybank, kereskedelmi bank, takarékpénztár), Tőzsde, Nemzetközi kereskedelem, Marketing, Telekommunikáció, Magyarország gazdasági helyzete és problémáki, Spanyol-magyar gazdasági kapcsolatok, Spanyolország gazdasági helyzete és problémái, A spanyol-amerikai országok, Magyarország és a spanyol-amerikai országok gazdasági kapcsolatai, Spanyolország és a spanyol-amerikai országok, Társadalom és gazdaság (értékek és értékrendek).

La Unión Europea (Funcionamiento, Ampliación, El Euro), La situación de Hungría y sus posibilidades económicas en la Unión Europea, Globalización, Modelos de economía - La economía de mercado, El mercado laboral(demanda-oferta), Sistemas impositivos - géneros de contribución, Protección del medio ambiente, Sociedades económicas (estructura-funcionamiento), La banca(el banco emisor, bancos comerciales, cajas de ahorro), La bolsa, El comercio internacional, Marketing, Telecomunicaciones, Situación y problemas de la economía de Hungría, Relaciones económicas entre Hungría y España, Situación y problemas de la economía de España, Los Países hispanoamericanos, Relaciones económicas enter Hungría y los Países hispanomericanos, Relaciones económicas entre Epaña y los Países hispanoamericanos.Sociedad y economía (valores y sistemas de valores).

Spanyol üzleti - kereskedelmi szaknyelv

spanyol tanulás Nemzetközi kereskdelem, Nemzetközi gazdasági együttműködés, Piacintegráció, Külkereskedelmi vállalatok, Multinacionális cégek, Banki szolgáltatások, Személyi és technikai feltételek, Üzleti kapcsolatok - levelezés, Marketing és reklám, Piackutatás, Vásárok, kiállítások, Szerződéskötés, Fizetőeszkozok - fizetési módok, A nemzetközi tranzakciók kockázata, Nemzetközi áruszállítás, Biztosítás.

El comercio internacional, La cooperación económica internacional, Integración de los mercados, Empresas de comercio exterior, Compañías Multinacionales, Servicios Bancarios, Condiciones personales y técnicas, Relaciones Comerciales - Correspondencia, El marketing, La investigación de mercados, Ferias y exposiciones, Medios de pago - Modalidades de pago, Riesgos de transacciones internacionales, El transporte internacional de mercancías, El seguro.

Spanyol pénzügyi szaknyelv

spanyol tanulás Pénzügyi rendszerek és intézmények (spanyol, magyar, európai spanyol-amerikai), Bankrendszer, Banki műveletek, Banki szolgáltatások és termékek, Tőzsde, Személyi és technikai feltételek, Kapcsolatrendszer - Kapcsolattartás - Tájékoztatás, Kommunikációs eszközök, Marketing és reklám.

Sistemas e instituciones financieras, La organización bancaria, Operaciones bancarias, Servicios y productos bancarios, La bolsa, Condiciones personales y técnicas, Relaciones - informaciones, Medios de comunicación, El marketing.

Spanyol idegenforgalmi szaknyelv

spanyol tanulás Bevezetés (a turizmus szerepe a gazdaságban, a turizmus fajtái és formái, utazásszervezés, közlekedési formák a turizmusban, Fejlődési tendenciák a turizmusban, Magyarország és spanyolország turizmusa, Magyar, Nemzetközi és Európai Uniós jogszabályozás), Idegenforgalmi szolgáltatások, Utazási Irodák (Programkészítés, Szállás foglalás), Biztosítás, Szállás helyek(Szálláshelyek fajtái, Szervezete és működése, Szállodai szolgáltatások, Szállodaláncok), Gasztronómia, Marketing (PR) Piackutatás, Reklámfajták, Márkanevek, Piaci verseny, Vállalkozás, Üzleti kommunikáció.

Spanyol idegenforgalmi - vendéglátóipari szaknyelv

spanyol tanulás Bevezetés (piaci-, idegenforgalmi alapfogalmak, vállalkozási formák, szereplők), Idegenforgalmi földrajz - Magyarország és Spanyolország, Szállodai ismeretek, Utazási irodák, Földi és légi szolgáltatások, Utasbiztosítástazás, Vendéglátás és gasztronómia, Marketing és reklám, Üzleti kommunikáció.

Spanyol orvosi - egészségügyi szaknyelv

spanyol tanulás Egészségügyi hálózat, Egészségbiztosítási rendszer, Törvényi szabályozás, Személyi és technikai feltételek, Alapellátás, Háziorvosi ellátás, Szakorvosi ellátás, Kórházi ellátás, Fetőző betegségek, Egészségügyi szolgálatok, Adminisztráció, Konferenciák.

La organización de la salud, El sistema de seguro social, Condiciones personales y técnicas, Cuidados sanitarios basicos, Consulta de méfico de cabecera, Consulta de médico especialista, Asistencia hospitalaria, Enfermedaddes infecciosas, Servicio de medicina interna, cirugía, traumatología, Administración.

Spanyol műszaki szaknyelv

spanyol tanulás Munka, munkahely, állás keresés, Műszaki technológia alapjai - gépipar, építőipar, modern és környezetbarát technológiák, Gépek, járművek, és felszerelések működésének leírása, Információs technika, Elektronika, Logisztikai műszaki cikkek kereskedelme, Energia - alternatív energia források, Anyagtudomány és anyagismeret, Környezetvédelem.

Spanyol informatikai szaknyelv

spanyol tanulás Bevezetés (A számítógépek felépítése, Az Informatika története, Számítógép generációk, Moore törvénye, A Neumann architektúra, A számítógépek osztályozása, Információ elmélet, ), Az alaplap, A processzor, A memória, Input/output.

Introducción (Arquitectura del PC, Historia de las computadoras, Generaciones de computadoras, La ley de Moore, Arquitectura von Neumann, Clacificasion de las computadoras, Representación de la Información), La placa base (motherboard), El CPU, La Memoria, La Sistema de Entrada/Salida.

Spanyol nyomdaipari szaknyelv

spanyol tanulás Bevezetés (a nyomdászat történelme), Mértékrendszerek, számítások, Műszaki ábrázolás, Nyomdaipari gépek, technológiák, Nyomdaipari anyagismeret, Minőségügy, Marketing és reklám, Üzleti kommunikáció.

Spanyol nemzetközi kapcsolatok szaknyelv

spanyol tanulás Nemzetközi szervezetek és intézmények (szerepük, funkciójuk, jellemzőik), Az Európai Unió, A vezető világhatalmak szerepe, Spanyolország nemzetközi kapcsolatai, Magyarország helyzete a nemzetközi politikában, Feltörekvő és fejlődő örszágok (szerepük és hatásuk a nemzetközi politikában), A környezetvédelem nemzetközi aspektusai, Népesedés és migráció (Nemzetközi demográfiai és migrációs problémák), Emberi jogok, kisebbségi jogok, Nemzetközi konfliktusok, biztonság- és védelempolitika, Válsággócok, nemzetközi terrorizmus, Nemzetközi és interkulturális kommunikáció (a média és a politika/diplomácia viszonya), Politikai és gazdasági erőviszonyok alakulásaa világ egyes térségeiben, A nemzetközi diplomácia szerepe, Nemzetközi kapcsolatok aktuális kérdései.

Spanyol irodai szaknyelv

spanyol tanulás Üzleti levelezés - levélfajták, Üzleti kapcsolattartás, Munkahely - munkahelyi kapcsolatok, Irodatechnika, Megbeszélések- és találkozók szervezése, elhalasztása vagy lemondása, Ügyintézés formái, Kapcsolattartás társaságokkal, vűllalatokkal és szolgáltatókkal, Kongresszusokkal, vásárokkal, kiállításokkal kapcsolatos szervezés és ügyintézés, Értekezletek előkészítése, Tájékoztatók készítése.

Több, mint tíz éves oktatási tapasztalattal rendelkező szak- és anyanyelvi tanárok készítik fel a nyelvtanulókat államilag elismert és nemzetközi nyelvvizsgákra, szakfordító-tolmács vizsgákra, valamint a kétszintű érettségi vizsgákra.

Kedvezmények

10% kedvezmény nappali tagozatos tanulói és hallgatói jogviszony esetén

10% kedvezményt adunk tanóráink árából minden olyan új diákunknak, akik rendelkeznek nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal.

info: a kedvezmény csak a tanulói / hallgatói jogviszonyigazolás bemutatása és csak a magán órák esetén vehető igénybe az első 10 órára.

Aktualitások

Intenzív nyári spanyol nyelvtanfolyamok

Nyári intenzív spanyol nyelvtanfolyamok magán és kiscsoportos órabeosztásban.

Kezdés: Június 20-tól folyamatosan
Nyelvtanfolyam díja: 1.750 ,- Ft / tanórától

Kulcsszavak: spanyol nyelvtanfolyam, spanyol óra, spanyol nyelvoktatás, spanyol nyelviskola, spanyol nyelvtanfolyam Budapesten

Az órákra való jelentkezés folyamatos!

Frissítve: 2016-06-05 20:06:30

Spanyol szaknyelvi anyaggal bõvített nyelvvizsga elõkészítõk

Spanyol szaknyelvi anyaggal bõvített nyelvvizsga elõkészítõk

Kezdés: Július 5-tõl folyamatosan
Nyelvtanfolyam díja: 2.000 ,- Ft / tanórától

Kulcsszavak: spanyol nyelvtanfolyam, spanyol óra, spanyol nyelvoktatás, spanyol nyelviskola, spanyol nyelvtanfolyam Budapesten

Az órákra való jelentkezés folyamatos!

Frissítve: 2016-06-05 20:06:20

Junior nyári spanyol nyelvtanfolyam

Nyári spanyol nyelvtanfolyamok gyerekeknek 8-15 éves korig.

Kezdés: Június 20-tól folyamatosan
Nyelvtanfolyam díja: 1.750 ,- Ft / tanórától

Kulcsszavak: spanyol nyelvtanfolyam, spanyol óra, spanyol nyelvoktatás, spanyol nyelviskola, spanyol nyelvtanfolyam Budapesten

Az órákra való jelentkezés folyamatos!

Frissítve: 2016-06-05 20:05:53

Beszédfejlesztõ spanyol nyelvtanfolyamok

Nyári beszédfejlesztõ spanyol nyelvtanfolyamok középfoktól felsõfokig.

Kezdés: Június 27-tõl folyamatosan
Nyelvtanfolyam díja: 3.000 ,- Ft / tanórától
 

Kulcsszavak: spanyol nyelvtanfolyam, spanyol óra, spanyol nyelvoktatás, spanyol nyelviskola, spanyol nyelvtanfolyam Budapesten

Az órákra való jelentkezés folyamatos!

Frissítve: 2016-06-05 20:04:57

Közösség

Spanyol nyelvoktatás címkék