Történelem oktatás spanyolul és magyarul

A történelem tantárgy spanyolul való tanulásának előkövetelménye legalább középfokú nyelvvizsga.

A személyre szabott óráink tanulóink számára lehetővé teszik, hogy a történelem tananyagán belül csak néhány általa megjelölt témakört segítsünk feldolgozni, átismételni a nehezebb témaköröket. A középiskolai érettségi vizsga, nagy témazárók illetve kisebb dolgozatok előtt igény szerint 1 vagy 2 alkalmas konzultációt is tartunk az anyag átismétlésére, kiemelve a legfontossab anyagrészeket, ezzel is elősegítve a vizsga, témazáró, vagy egyéb dolgozat sikeres teljesítését. Emellett természetesen a történelem tantárgy teljes anyagának feldolgozásában is segítséget nyújtunk diákjaink számára.

Történelem spanyolul

spanyol nyelvoktatás A Colegio Aragón által szervezett történelem tantárgy óráin a diákok szaktanárunk által kidolgozott tematika és módszertan szerint spanyolul mélyíthetik el történelmi ismereteket.

A közép- illetve emelt szintű érettségire felkészítő minőségi történelem oktatás garanciáját a folyamatosan frissített, az elmúlt évek feladattípusainak jellemzőit figyelembe vevő oktatás jelenti, mely a központilag meghatározott témakörök elemző áttekintése során – a lexikális adatok rendszerezésén túllépve – hangsúlyt helyez az érettségi előtt álló tanulóink sikeres vizsgateljesítményéhez szükséges képességek, kompetenciák folyamatos erősítésére.

A középiskolai témazárók, dolgozatok esetén tanulóink által megjelölt tankönyvből készítjük fel a diákokat, hogy kiemelkedő dolgozatokat írjanak.
Az órák spanyol nyelven zajlanak, a számonkérés formája lehet teszt, esszé, rövid szóbeli elemzés, illetve egy nagyobb téma befejezése utáni témazáró.

A történelem spanyol nyelvű oktatása mindössze az oktatott nyelvben tér el: tematikája és módszertana ugyanaz.

Történelem magyarul

spanyol nyelvoktatás A történelem tantárgy célja, hogy a nálunk tanuló diákok sikeresen érettségizzenek le, sikeresen felvételizzenek egyetemi szakokra, hogy az általunk átadott tudás az egyetemi életben is megállja a helyét. Szaktanárunk diplomás archeológus illetve spanyol-történelem szakos tanár, gyakorló vizsgáztató mind a két érettségi szinten, illetve Spanyolországban is végzett már kutatásokat. Fontosnak tartja, hogy tanulóink ne részekre bontva lássák, tanulják a történelmet, hanem mint egészet, ok-okozati viszonyokban tudják elemezni mind a világtörténelmet, mind pedig egyes országok történelmét, így az órákon kiemelt hangsúlyt kapnak a különböző korok, illetve földrajzi térségek egymással összekapcsolható történelmi fejlődési pontjainak, az eseményeket alakító tényezőknek – a tankönyvekben szereplő leckék időhatárain, illetve magyar és egyetemes történelmi bontásán túllépő – összehasonlító értékelésére, valamint a témakörök árnyalt és pontos bemutatásához szükséges szakszókincs bővítésére.

Az órák témaköreit a tematika szerint az őskortól egészen napjainkig határoztuk meg. A XX-XXI. századi anyagnál megköveteljük a napi sajtó és a híradások nyomon követését, hiszen aktuális hazai és nemzetközi témákban is elengedhetetlen a tájékozottság, hogy diákjaink függetlenül tudják szemlélni napjaink történéseit, mely szintén a történelem része.

Az órák magyar nyelven zajlanak, a számonkérés formája lehet teszt, esszé, rövid szóbeli elemzés, illetve egy nagyobb téma befejezése utáni témazáró.
 

Kedvezmények

10% kedvezmény nappali tagozatos tanulói és hallgatói jogviszony esetén

10% kedvezményt adunk tanóráink árából minden olyan új diákunknak, akik rendelkeznek nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal.

info: a kedvezmény csak a tanulói / hallgatói jogviszonyigazolás bemutatása és csak a magán órák esetén vehető igénybe az első 10 órára.

Aktualitások

Intenzív nyári spanyol nyelvtanfolyamok

Nyári intenzív spanyol nyelvtanfolyamok magán és kiscsoportos órabeosztásban.

Kezdés: Június 20-tól folyamatosan
Nyelvtanfolyam díja: 1.750 ,- Ft / tanórától

Kulcsszavak: spanyol nyelvtanfolyam, spanyol óra, spanyol nyelvoktatás, spanyol nyelviskola, spanyol nyelvtanfolyam Budapesten

Az órákra való jelentkezés folyamatos!

Frissítve: 2016-06-05 20:06:30

Spanyol szaknyelvi anyaggal bõvített nyelvvizsga elõkészítõk

Spanyol szaknyelvi anyaggal bõvített nyelvvizsga elõkészítõk

Kezdés: Július 5-tõl folyamatosan
Nyelvtanfolyam díja: 2.000 ,- Ft / tanórától

Kulcsszavak: spanyol nyelvtanfolyam, spanyol óra, spanyol nyelvoktatás, spanyol nyelviskola, spanyol nyelvtanfolyam Budapesten

Az órákra való jelentkezés folyamatos!

Frissítve: 2016-06-05 20:06:20

Junior nyári spanyol nyelvtanfolyam

Nyári spanyol nyelvtanfolyamok gyerekeknek 8-15 éves korig.

Kezdés: Június 20-tól folyamatosan
Nyelvtanfolyam díja: 1.750 ,- Ft / tanórától

Kulcsszavak: spanyol nyelvtanfolyam, spanyol óra, spanyol nyelvoktatás, spanyol nyelviskola, spanyol nyelvtanfolyam Budapesten

Az órákra való jelentkezés folyamatos!

Frissítve: 2016-06-05 20:05:53

Beszédfejlesztõ spanyol nyelvtanfolyamok

Nyári beszédfejlesztõ spanyol nyelvtanfolyamok középfoktól felsõfokig.

Kezdés: Június 27-tõl folyamatosan
Nyelvtanfolyam díja: 3.000 ,- Ft / tanórától
 

Kulcsszavak: spanyol nyelvtanfolyam, spanyol óra, spanyol nyelvoktatás, spanyol nyelviskola, spanyol nyelvtanfolyam Budapesten

Az órákra való jelentkezés folyamatos!

Frissítve: 2016-06-05 20:04:57

Közösség

Történelem oktatás címkék

Történelem oktatás spanyolul történelem érettségi történelem középszíntű érettségi történelem tanár történelem emelt színtű érettségi történelem érettségi előkészítő történelem felvételi előkészítő történelem tanítás történelem magántanár történelem tanulás őskor kőkor rézkor ókor Mezopotámia Sumérok Akkádok Babilónia Sumérok Akkádok Asszírok hettiták Nílus-völgyi civilizációk Egyiptom Núbia Kusita-királyság Kínai ókor Indus-völgyi civilizációk Ókori Irán Ókori mediterráneum Trákia krétai civilizáció Fönícia és kánaán Ókori görög civilizáció Hellén civilizáció Karthago Ókori Róma Kelták Szkíták Kárpát-medence Népvándorlás hunok avarok magyarok gótok frankok germánok normannok augsburg-i csata kereszténység Egyház szakadás Keresztes hadjáratok Feudalizmus Reconquista százéves háború Amerika felfedezése Kora újkor gyarmatosítás reformáció polgárosodás, felvilágosodás ipari forradalom amerikai függetlenségi háború polgári demokratikus forradalmak nemzeti forradalmak második ipari forradalom amerikai polgárháború porosz-osztrák háború porosz-francia háború Német Birodalom A gyarmatbirodalmak kiépítése A monarchiák alkonya I. világháború nyugati demokrácia párizs környéki békék orosz forradalom orosz polárháború Szovjetunió nemzetszocialista Németország kínai polgárháború II. világháború hidegháború ENSZ arab-izraeli háború kommunizmus NATO varsói szerződés demokratikus mozgalmak Kelet-Európában vietnami háború nukleáris verseny békemozgalmak Maoizmus Közel-keleti válság Terrorizmus kommunizmus bukása Európai Unió digitális forradalom tudományos forradalom